Generelle vilkår og betingelser for internethandel

CDON AB, virksomhedsnummer 556406-1702 (”CDON”), driver webstedet www.CDON.com og de dertil hørende sites (”Webstedet”). Udførlige kontaktoplysninger og øvrige oplysninger om CDON fremgår af Webstedet. Via Webstedet kan du købe varer og tjenesteydelser direkte fra CDON såvel som fra andre virksomheder (”Samarbejdspartnere”), der har valgt at sælge deres varer og tjenesteydelser via Webstedet. I tilknytning til hver vare eller tjenesteydelse på Webstedet står det anført, om det er CDON eller en Samarbejdspartner, der sælger og leverer varen eller tjenesteydelsen. Du finder disse oplysninger dels på den aktuelle vareside for varen eller tjenesteydelsen, dels i kassen. Hvis du køber en vare eller tjenesteydelse fra en Samarbejdspartner via Webstedet, er det Samarbejdspartneren og ikke CDON, du indgår aftale med. Samarbejdspartnerens egne vilkår gælder også ved købet. Generelle købsvilkår for respektive samarbejdspartnere finder du i kassen. 

1. Baggrund
1.1 Disse generelle betingelser (”Betingelser”) gælder, når du som forbruger (”Kunden”) indgiver en bestilling via Webstedet. I de tilfælde, hvor disse betingelser er fælles, uanset om du køber af CDON eller en Samarbejdspartner, benævnes CDON og Samarbejdspartneren tilsammen som ”Sælgeren”. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

1.2 Som angivet ovenfor indgås aftaler ved køb via Webstedet mellem dig og CDON og/eller mellem dig og en eller flere Samarbejdspartnere. Du kan altid se på varesiden og i kassen, hvem sælgeren er. Køber du udelukkende varer fra vores samarbejdspartnere – via vores webside – med samarbejdspartnernes generelle vilkår, godkender du ved dit køb også CDON’s generelle vilkår og integritetspolitik.

1.3 Kunden skal være mindst 18 år gammel for at bestille via Webstedet. I henhold til dansk lovgivning accepterer Sælgeren ikke kreditkøb fra personer, som er under 18 år gamle. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en Kundes ordre (fx hvis Kunden har oplyst ukorrekte persondata og/eller har registrerede tilfælde af manglende betaling af gæld).

1.4 Sælgeren vil ikke være ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl på Webstedet, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. Sælgeren er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil Sælgeren naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden Sælgeren fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. CDON er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter eller Samarbejdspartnere på Webstedet. 

1.5 Webstedet ejes af CDON. Indholdet på webstedet ejes af CDON eller virksomhedens samarbejdspartnere eller licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivning. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkterne, tjenesteydelserne og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra CDON.


2. Kontrakter og ordrer 
2.1 For at kunne afgive en gennem Webstedet skal Kunden acceptere de Generelle betingelser. Ved at acceptere de Generelle betingelser forpligter Kunden sig til at overholde de Generelle betingelser i deres helhed og godkender, at vedkommende har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver sit samtykke til CDONs persondatapolitik som angivet på [link].

2.2 Uanset om den vare, som Kunden bestiller, er fra CDON eller en Samarbejdspartner, så er det CDON, der bekræfter bestillingen i egenskab af agent for Samarbejdspartneren. En købsaftale er indgået, når CDON har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra CDON via e-mail. Sælgeren opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til Sælgerens kundeservice angående ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet. Hvis ordren annulleres, vil enhver betaling Kunden eller dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren refunderes.


3. Kundeoplysninger osv.
3.1 CDON anbefaler, at Kunden opretter en brugerkonto, inden der foretages køb på Webstedet. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive anmodet om at oplyse visse persondata. Kunden bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige samt ansvarlig for enhver fejl i de angivne oplysninger. Information om CDONs behandling af persondata er beskrevet i CDONs persondatapolitik.

3.2 Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end kunden bruger kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette CDON uden forsinkelse, hvis vedkommende har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette. 

3.3 Hvis CDON har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder de Generelle betingelser, er CDON berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er CDON berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden. 


4. Priser, gebyrer og betaling
4.1 Priserne angivet på Webstedet gælder for ordrer afgivet på Webstedet. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.

4.2 Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet på Webstedet. Læs mere om forskellige betalingsmetoder og rabatter. Sælgeren er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren, medmindre kunden har valgt og fået godkendt fakturering eller lignende betalingsmetode. Efter fakturering eller delvis betaling kan CDON eller dennes partnere indhente en kreditrapport hos en tredjepart. I sådanne tilfælde vil du blive oplyst derom. CDON forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren, eller hvis Kunden ikke bliver godkendt for valgte betalingsmetode.


5. Særlige tilbud 
Sælgeren kan fra tid til anden tilbyde særlige tilbud på Webstedet, der kan være underlagt mere favorable betingelser end dem, der er angivet i de Generelle betingelser, fx med hensyn til betaling eller forlænget fortrydelsesret. Sådanne betingelser vil gælde for varigheden af det særlige tilbud og for de specifikke produkter angivet af Sælgeren i forbindelse dermed. Sælgeren forbeholder sig ret til når som helst at trække sådanne særlige tilbud tilbage. Efter afslutning eller tilbagetrækning af et særligt tilbud vil disse Generelle betingelser gælde uden ændringer. Ethvert tilbud på specifikke produkter på Webstedet er kun gyldige i en begrænset periode, og indtil produktet er udsolgt.


6. Levering og forsendelse
6.1 Produkter på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Webstedet. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil produktet leveres inden for 30 hverdage efter, CDON har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen. 

6.2 Den forventede leveringstid angives i ordrebekræftelsen, ved checkout og/eller på den aktuelle produktside på Webstedet. I tilfælde af forsinket levering vil Sælgeren meddele dig herom og vil fortsat monitorere ordren. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.

6.3 Hvis en pakke skal opsamles på en bestemt leveringssted, skal Kunden gøre dette inden for det tidsrum angivet på meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og ordrenummer. Kunden vil modtage en leveringsmeddelelse, der angiver, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. Meddelelsen kan være sendt som e-mail, almindelig post eller via telefon eller sms, hvis Kunden har oplyst et mobilnummer.

6.4 Du finder udførlige leveringsinformationer for varer og tjenesteydelser, der købes af CDON og CDON’s samarbejdspartnere, her


7. Fortrydelsesret
7.1 Når Kunden køber et produkt på Webstedet, har vedkommende 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

7.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer produkter:
(a) produkter fremstillet iht. Kundens specifikationer eller med en anden tydelig personliggjort karakter,
(b) produkter med brudte forseglinger, der ikke kan returneres pga. sundheds- eller hygiejnemæssige årsager (fx undertøj, kosmetik, in-ear hovedtelefoner, badetøj, hårtørrere og lignende produkter, barbermaskiner, elektriske tandbørster, vægte, elektriske varmepuder og fodbade),
(c) et produkt, der hurtigt forringes eller udløber, 
(d) lyd- eller billedoptagelser (fx cd'er) eller computersoftware, hvorpå forseglingen er brudt efter levering,
(e) digtialt indhold, der blev leveret på anden vis end som et håndgribeligt produkt (fx. computerprogrammer, applikationer, spil, musik, videoer eller tekster, som er leveret via download eller streaming).

7.3 Ved at acceptere de generelle betingelser godkender og accepterer Kunden, at fortrydelsesretten ikke gælder for digitalt indhold leveret på anden måde end som et håndgribeligt produkt. 

7.4 Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten ikke gælder, vil vedkommende blive oplyst tydeligt derom. Hvis et produkt er forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis vedkommende ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).

7.5 Hvis Kunden fortryder et køb, der er foretaget via webstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig meddelelse herom til CDON, inden fortrydelsesfristen udløber i henhold til disse anvisninger. Sælgeren henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser. Hvis Kunden foretrækker ikke at bruge ovenstående alternative meddelelse, kan vedkommende bruge standardskemaet (se link). 

7.6 Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, skal vedkommende betale for returneringsomkostningerne og er ansvarlig for produktets tilstand fra Kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, Sælgeren blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Returvarer skal sendes til sælgeren i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, der er angivet på webstedet. Du finder disse anvisninger her for CDON og anvisningerne for respektive samarbejdspartnere finder du i kassen.

7.7 Sælgeren kan i visse situationer tilbyde gratis returnering for visse produkter. Hvis der gælder gratis returnering, er dette angivet på den pågældende side for produktet på Webstedet.

7.8 Når Kunden fortryder sit køb, refunderes det beløb, Kunden har betalt for produktet, inklusive originale forsendelsesomkostninger (men ikke returneringsomkostningerne). Alle yderligere forsendelsesomkostninger som følge af, at Kunden vælger en anden levering end standardleveringen tilbudt af Sælgeren, dækkes ikke af refunderingen. Sælgeren er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet i større omfang end nødvendigt for at bestemme dets funktion og egenskaber.

7.9 Sælgeren vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Sælgeren har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at Sælgeren kan forsinke tilbagebetalingen, indtil Sælgeren har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.


8. Særlige betingelser
8.1 Ved salg af produkter som indeholder TV-modtagere har CDON AB oplysningspligt til DR Licens oplysning.

8.2 Kunden oplyses hermed om at CDON generelt kun leverer produktbeskrivelser/brugsanvisninger til spil og elektronikprodukter som sælges via hjemmesiden i elektronisk version.


9. Garanti, reklamation og klager 
9.1 Visse af Sælgerens produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet på Webstedet eller i disse Generelle betingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset. Du kan finde vilkår for samarbejdspartneres eventuelle garantier på respektive samarbejdspartners vilkårside.

9.2 Den almindelige reklamationsret gælder for produkter, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte Sælgeren snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktoplysningerne angivet på Webstedet. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere over produkter, der er købt på Webstedet inden for en periode på 2 år efter modtagelse af produktet. 

9.3 Sælgeren vil betale for returneringsomkostningerne for alle godkendte reklamationer.

9.4 Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og Sælgeren godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Sælgeren stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, Sælgeren har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt. For mere information om dine rettigheder se venligst www.forbrug.dk. 

9.5 Ved modtagelse af en forkert eller defekt vare hvor kunden ønsker en erstatningsvare, kommer sælgeren til at sende erstatningsvaren med en faktura fra Qliro. 

Denne faktura skal returneres sammen med den forkerte eller defekte vare. Fakturaen slettes når den returnerede vare registreres på vores lager. Se Qliros betalingsvilkår: https://www.qliro.com/dk/terms
10. Links
CDON kan oplyse links til andre websteder uden for CDONs kontrol, og andre websteder uden for CDONs kontrol kan oplyse links til Webstedet. Selv hvis CDON forsøger at sikre, at CDON kun oplyser links til websteder, som implementerer databeskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser iht. CDONs persondatapolitik, er CDON ikke ansvarlig for beskyttelsen eller fortroligheden af information eller personoplysninger, som Kunden oplyser på andre websteder. Kunden bør være forsigtig og læse de persondatabestemmelser, der gælder for det pågældende websted.


11. Force Majeure
Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Sælgerens kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal Sælgeren informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og Sælgeren berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.


12. Ændringer af de Generelle betingelser
Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle betingelser når som helst. Enhver ændring af disse Generelle betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer vil træde i kraft, når Kunden har accepteret de generelle betingelser (i forbindelse med et nyt køb eller ved browsing på Webstedet), eller som alternativ 30 dage efter Sælgeren har informeret Kunden om ændringerne. Dog gælder, at Sælgeren anbefaler, at Kunden regelmæssigt holder sig opdateret på Webstedet for at være bekendt med enhver ændring af de Generelle betingelser. Eventuelle ændringer gælder ikke for allerede indgåede købsaftaler.


13. Uadskillelighedsprincippet
Hvis nogen af denne aftales bestemmelser kendes ugyldig eller uhåndhævelig af en bemyndiget domstol, myndighed eller voldgiftsret, vil resten af den pågældende bestemmelse eller alle øvrige bestemmelser fortsat være gyldige og håndhævelige i det fulde omfang tilladt under gældende lov. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig eller uhåndhævelig, vil blive erstattet med relevant juridisk vejledning og rådgivning.


14. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse 
14.1Hvis en tvist ikke kan løses i fuld fordragelighed med sælgers kundeservice, kan du som kunde henvende dig til Forbrugerklagenævnet, som du kan finde yderligere oplysninger om på www.forbrug.dk. Du kan også indgive en klage online via EU-kommissionens tvistbilæggelsesportal, som du finder via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du indgiver en klage via denne portal, videresendes din sag automatisk til det rette ansvarshavende nationale tvistbilæggelsesorgan. Det pågældende tvistbilæggelsesorgan vil derefter kontakte sælger og forsøge at løse tvisten uden at indblande en domstol.

Skal dit kundeærinde vurderes af en neutral tredjepart?
Kontakt vores kundeombudsmand på kundombudsman@cdon.com

14.2 Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse Generelle betingelser skal reguleres og fortolkes iht. dansk lov og skal udelukkende bilægges af de danske domstole.

___________________
Disse Betingelser er udarbejdet den 13-06-2014

 


Persondatapolitik

Om CDON og Websitet

CDON AB, org.nr 556406-1702, Box 385, Södergatan 22 (besøgsadresse), 201 23 Malmö, (”CDON“, ”vi” eller ”os”) er persondataansvarlig for håndteringen af dine persondata. CDON er en virksomhed inden for koncernen Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”).

CDON værner om din personlige integritet og stræber efter altid at beskytte dine persondata på bedste vis. Det er CDONs målsætning at følge alle i tiden gældende love og regler for persondatabeskyttelse. Denne integritetspolitik forklarer, hvilken slags information, CDON indsamler, samt hvorfor og hvordan CDON behandler dine persondata. Integritetspolitikken beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, gemmer, udleverer og beskytter dine persondata og forklarer dine rettigheder i forhold til CDON angående håndteringen af dine persondata.

Integritetspolitikken følger alle anvendelige love og regler, der findes for at beskytte privatpersoners integritet, loven om elektronisk kommunikation (2003:389) og EU's dataforordning[1] samt eventuelle ændringer, tillæg eller reguleringer, som erstatter sådanne love, forordninger, forskrifter og regler.

Når du anvender Virksomhedens tjenester, indsamler CDON dine persondata og behandler dem i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Derfor er det vigtigt, at du læser og forstår integritetspolitikken, inden du anvender Virksomhedens tjenester, som de defineres nedenfor.

Websitet kan indeholde links til andre websites udenfor CDONs kontrol, og sådanne websitets kan linke til Websitet. Denne integritetspolitik gælder udelukkende for Websitet. Når du linkes til andre websites, bør du læse den integritetspolitik, der gælder for det pågældende website. Bemærk venligst, at CDON ikke tager ansvar for andre websites´ håndtering af dine persondata.

Definitioner

I denne integritetspolitik anvendes følgende definitioner.

Samarbejdspartnere” er virksomheder, som godkendes af CDON og som har indgået en aftale med os for at sælge og stille deres produkter og tjenester til rådighed via Websitet.

Websitet” omfatter websitet CDON.COM og dertilhørende sider.

Håndtering af persondata

Håndtering af kunders persondata

Denne integritetspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, gemmer, udleverer og beskytter dine persondata. So nævnt ovenfor er CDON persondataansvarlig for håndteringen og følger alle anvendelige love og regler, der findes for at beskytte privatpersoners integritet.

Til indsamling, håndtering og opbevaring af information, der indhentes via cookies henvises til afsnittet ”Cookies” nedenfor.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfra?

På Websitet kan du handle varer og tjenester direkte fra CDON og/eller fra CDONs samarbejdspartnere, som har valgt at sælge deres varer og tjenester via Websitet. Når du køber noget på Websitet, indgår du en aftale med CDON eller med nogen af CDON Samarbejdspartnere. For at vi skal kunne administrere dine køb og fuldføre forpligtelsen over for dig som kunde, er det nødvendigt for os at behandle de persondata, som du overlader eller har overladt til os.

De personoplysninger, som CDON samler ind og behandler, kan – alt efter konteksten – omfatte:

 • personnummer,
 • navn og kontaktinformation, inklusiv adresse, mobilnummer og e-mailadresse,
 • leverings- og faktureringsinformation, betalings- og kreditkortnummer, samt anden information som du overdrager i forbindelse med køb eller levering af produkt eller tjeneste, 
 • køn,
 • brugernavn og kodeord til vores tjenester,
 • købs-, betalings- og ordrehistorik,
 • anden information som er relevant for kundeundersøgelser, annoncer eller tilbud,
 • anden brugergenereret information som du aktivt vælger at dele via vores Website eller via anden kontakt med os, og/eller
 • IP-adresse.

Udover de oplysninger, du selv overdrager til os i forbindelse med køb, eller når du kontakter os via e-mail, kan indsamling af dine personoplysninger ske fra følgende kilder:

 • virksomhed inden for Qliro Group,
 • vores Samarbejdspartnere,
 • gennem aftale eller anden forretningskontakt hvis du er kontaktperson for nogen af vores aftalepartnere,
 • gennem cookies (se mere under afsnittet ”Cookies” nedenfor).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Hvis du har bestilt en vare på vores Website, har du indgået en aftale med CDON, og vi behandler derfor dine personoplysninger med det formål at administrere dit køb eller din bestilling samt at kunne levere det produkt, som du har bestilt.

Udover at behandle dine personoplysninger for at fulende købet af varer og tjenester, kan CDON anvende personoplysningerne til andre formål, der angives nedenfor. Hvis nogen håndtering kræver dit samtykke, vil vi altid udtrykkeligt bede dig give et sådant.

 • Fuldendelse af aftale: For levering af varer, for at gennemføre betaling samt for at give dig adgang til Websitet og de tjenester, som CDON stiller til rådighed der (bl.a. kundeservice og abonnement på nyhedsbrev). Dine personoplysninger vil også blive håndteret i forbindelse med køb på baggrund af (eller på grund af krav fra) betalings- og kreditvirksomheden, som skal bruge disse i kreditoplysningssammenhæng.
 • Opfylde retsligt ansvar: Vi indsamler fakturaoplysninger ifølge gældende bogføringsregler.
 • Berettiget interesse:

­   For at CDON skal kunne tilbyde, gennemføre og forbedre sine tjenester til samtlige kunder er det nødvendigt for os også at behandle personoplysninger i andre tilfælde eksempelvis ved at analysere købshistorik, inddele kunder i segmenter for at udføre analyser på et aggregeret niveau samt statistiske formål.

­   Vi behandler også personoplysninger for at forbedre CDONs betalingsløsninger og betalingsprocesser. Personoplysninger kan da blive sammenkørt med oplysninger fra andre registre f.eks. kreditoplysningsregistre. Du kan læse mere om dette under afsnittet ”Overførsel af personoplysninger”.

­   CDON analyserer kunders købsvaner for at kunne forsyne dem med relevant information og markedsføring.

 • Personoplysningsbehandler: Vi har en aftale med personoplysningsbehandleren, der udfører tjenester på vores vegne. Disse tjenester omfatter bl.a. tryk og distribution, leveringer af varer, analyser af information og bearbejdning af søgeresultater og links, service- og garantiforpligtelsen, forsikringssager, håndtering og lagrind af data. De får adgang til dine personoplysninger i den udstrækning, de behøver dem for at fuldføre deres mission, men de må ikke anvende eller dele informationen til andre formål. CDON anvender Googles annoncetjenester. Du kan se mere om Googles indsamling, deling og anvendelse af personoplysninger her.
 • Samtykke til behandling: Samtykke kan behøves for visse typer af direkte markedsføring (per post, e-mail og SMS), kundeundersøgelser etc., som overdrages ved at Du ændrer præferencer på mine sider eller vælger ved nyregistrering.

­   Profilering: baserat på samtykke, som indhentes i forbindelse med nyhedsbrev, sammenholder vi den information og deres købsvaner og interesser, som vi indsamler for at kunne profilere kunderne i forskellige segmenter for at kunne tilbyde relevant og passende information og markedsføring for CDON. CDON kigger på, hvilke produkter du har købt samt hvilke valg, du har foretaget, når du surfer rundt hos os for at tilpasse butikkens udseende og indhold samt indhold i den markedskommunikation, som CDON sender til dig for at skabe en personlig købsoplevelse.

Hvis nogen håndtering kræver dit samtykke, vil vi altid udtrykkeligt bede dig give dit samtykke til en sådan håndtering og til, at vi behandler dine personoplysninger i en sådan måde. Vi beder eksempelvis om dit samtykke, hvis du vil være medlem af CDONs kundeklub, og du har altid mulighed for at tilbagekalde et samtykke, eksempelvis ved cookie-værktøjet.

I forbindelse med, at du giver dit samtykke, skal du bekræfte, at du har læst denne integritetspolitik, og at du samtykker til, at dine oplysninger behandles på en måde, der beskrives heri.

Behandling af kundeklubmedlemmers personoplysninger

Som medlem i CDONs kundeklub, vil du få personlige tilbud, udvalgte genereller medlemstilbud, en tilpasset købsoplevelse etc. Vi vil også sende dig tilpassede nyheder, indbydelser til kampagner og events og produktanbefalinger. Vi kommunikerer sædvanligvis med vores medlemmer via e-mail, SMS og på Websitet, men vi kan også kommunikere med vores medlemmer via brev. Derfor er det vigtigt, at du som medlem holder dine personoplysninger, der er angivet på Mine sider, opdateret. Du kan når som helst logge ind på Mine sider og opdatere dine kontaktoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Udover at behandle dine personoplysninger til administration og for at kommunikere med dig af hensyn til dit medlemskab, kommer CDON til at behandle dine personoplysninger på følgende vis:

 • Fuldførelse af aftale om medlemskab:

­   Vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at oprette dit medlemskab og dine brugeroplysninger, sikre at du er privatperson og over 18 år, for at give dig mulighed for at se din ordre- og købshistorik samt for at håndtere dine indstillinger og valg. Vi behandler også dine personoplysninger for, at du skal kunne gemme produkter i indkøbskurven og på din ønskeliste.

­   For at vi skal kunne sende persontilpassede tilbud til dig og information om relevante kampagner, er vi nødt til at håndtere dine personoplysninger. Af denne grund analyserer vi først og fremmest dine personoplysninger på et samlet niveau, men også på et individuelt. Dette er for, at du ved at være medlem i vores kundeklub skal få personlige tilbud, som er udvikler særligt til dig.

­   Personlige produkter: CDON tilbyder ”Personlige produkter” i sine e-mailreklamer, hvilket svarer til det, der på Websitet vises under ”Måske du også kan lide”. For at kunne tilbyde vores medlemmer relevante produkter analyserer vi medlemmers købs- og klikshistorik, hvad de har lagt i deres indkøbskurv, alder, køn, medlemsniveau, boligområde og øvrige aktive valg på Websitet. Analysen foretages først og fremmest på et samlet niveau, men kan også laves på kundeniveau for at kunne give endnu bedre og persontilpassede tilbud.

 

 • Berettiget interesse: Vi har interesse i at kunne evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester og Websitet for at kunne tilbyde vores medlemmer den bedst mulige oplevelse og kunne tilbyde service på Websitet. Vi vil derfor sammenholde vores medlemmers personoplysninger på et aggregeret niveau for at kunne udvikle kundeklubben og Websitet.
 • Samtykke: Ved at blive medlem i vores kundeklub samtykke du til, at vi må analysere dine personoplysninger og gennemføre profilering for direkte markedsføring (per post, e-mail og SMS) og kundeundersøgelser.

­   Profilering: baseret på samtykke som gives i forbindelse med nyhedsbrev og ansøgning om medlemskab i vores kundeklub, sammenholde vi den information om kunders købsvaner og interesser, som vi indsamler, for at kunne profilere kunderne i forskellige segmenter for at kunne tilbyde relevant og passende information og markedsføring for CDON. Vi analyserer dine vaner og sammenligner med andre kunder med lignende vaner og at kunne tilbyde dig varer, som er basereret på et samlet billede af relevant data, passer en person med lignende interesser som dig. Dette gøres for at skabe en personlig indkøbsoplevelse og gøre det enklere for dig som kunde hurtigt at kunne finde det, der passer til dig.

På Mine sider kan du når som helst logge ind og ændre indstillinger for den kommunikation, du vil have fra os. Der kan du også vælge, hvilke slags tilbud og nyhedsbreve, du vil modtage fra CDON.

Du har endvidere ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke om håndtering af personoplysninger. En sådan tilbagekaldelse kan begrænses til kun at gælde dele af håndteringen, eksempelvis den som gælder direkte markedsføring. Dine personoplysninger vil ikke blive håndteret med formål, der angår direkte markedsføring, hvis du modsætter dig sådan en håndtering.

Når du giver bedømmelser og meninger på Websitet, gælder vores Politik for ratings og bedømmelser

Hvis du er medlem af vores kundeklub, vil de cookies, som findes i din webbrowser til at gemme oplysninger om, hvordan du anvender vores Website. Selvom du faktisk går ind på vores Website, inden du har logget ind på din konto, vil vi – efter at du har logget ind – kunne sammenkoble din adfærd fra inden du loggede ind på din brugerkonto. Dette gør vi for at forbedre din opleveles af Websitet og for at kunne vise relevante produkter og tilbud lige til dig. Læs mere om cookies i afsnittet ”Cookies” nedenfor.

Opbevaring af personoplysninger

CDON foretager alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles og gemmes sikkert. Dine personoplysninger gemmes aldrig længere, end hvad der er tilladt jævnfør gældende lovgivning eller for at opnå de formål angivet ovenfor. Dine personoplysninger behandles af os under følgende tidsperioder. Derefter slettes personoplysningerne.

 • Medlem: Hvis du har registreret dig som medlem af CDONs kundeklub, gemmes dine personoplysninger, indtil du afregistrerer dig, men senest tre år efter seneste aktivitet, hvis CDON ikke behøver oplysninger i anden anledning ifølge nedenstående.
 • Kunde: Hvis du har købt en vare på vores Website, gemmes dine personoplysninger to år efter, at købet blev fuldført og/eller en eventuelt service- eller garantiforpligtelse fra vores side er udløbet. Dette gælder ikke, hvis vi har brug for at gemme dine personoplysninger længere i forbindelse med nogen af punkterne nedenfor.
 • Kommunikation: Hvis du har kontakt med CDON f.eks. via e-mail med kundeservice, gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at holde kontakten.
 • Fuldførelse af aftale: Personoplysninger (navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-mail og betalings- og leveringsinformation), som gives i forbindelse med bestilling af varer og tjenester, gemmes så længe som det kræves, for at CDON eller vores Samarbejdspartnere skal kunne fuldføre aftalen med dig. Dette inkluderer håndtering for at opfylde leverings- og servicegarantien.
 • Retslig pligt: CDON gemmer sådanne oplysninger, der udgør regnskabsinformation i overensstemmelse med gældende bogføringsregler.
 • Samtykke:I de tilfælde hvor vi håndterer dine personoplysninger med dit samtykke, gemmer vi også dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til at gøre dette.
 • Direkte markedsføring: Vi kan bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring i op til to år efter afsluttet kunderelation, såfremt du ikke inden da frasiger dig sådan direkte markedsføring.

Når CDON ikke længere har grund til at håndtere dine personoplysninger, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil dine personoplysninger blive slettet.

Overførsel af personoplysninger

Information om vores kunder er en vigtig del af CDONs virksomhed, og vi sælger ikke information til nogen andre. Vi viderefører kun information i overensstemmelse med det, der beskrives nedenfor og til andre koncernvirksomheder indenfor Qliro Group. CDON udøver altid største forsigtighed ved overførsel af dine personoplysninger.

 • Samarbejdspartnere uden for Qliro Group: De Samarbejdspartnere, som vi arbejder tæt sammen med får adgang til dine personoplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt, for at de skal kunne fuldføre deres forpligtelser over for dig i forbindelse med købet. Det fremgår tydeligt, når en Samarbejdspartner er involveret i dit køb.

 

 • Retslige pligter: Vi vil dele brugerkontoen og personoplysninger, når vi anser, at det kræves, for at CDON skal agere i henhold til gældende lovgivning, for at udføre vores brugervilkår eller for at beskytte rettigheder, ejendom, CDON, vores bruger eller andre. Dette inkluderer udbytte af information med andre virksomheder og organisationer for bedrageribekæmpelse og mindskelse af kreditrisiko. Dette indebærer ikke under nogen omstændigheder, at CDON sælger, udlejer eller deler personoplysninger på kunder til kommercielle formål i strid med denne integritetspolitik.
 • Virksomhedstransaktioner: Hvis hele eller dele af CDONs virksomhed sælges eller fusioneres med en anden virksomhed, kan dine personoplysninger gives til vores rådgivere, eventuelle køberen og dennes rådgivere og gives videre til virksomhedens nye ejere.

Sådanne overførsler, som angives ovenfor kan kun foretages til virksomheder indenfor EU eller EES (dvs. alle EU’s medlemslande samt Island, Norge og Lichtenstein).

Tilbagekaldelse af samtykke

I de tilfælde, hvor vi håndterer dine personoplysninger på grund af, at du har givet os dit samtykke til det, f.eks. hvad gælder direkte markedsføring, kan du når som helst tilbagekalde samtykke ved at kontakte kundeservice. Sådan tilbagekaldelse kan ske helt eller delvist. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring og reklametilbud fra os, kan du tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte kundeservice eller, ved direkte reklame via e-mail, gennem et link i den aktuelle reklame. Hvad angår sidstnævnte tilfælde, vil du have mulighed for via linket at klikke dig videre og håndtere alle dine abonnementer på nyhedsbreve samt anden information og markedsføring, som du får via e-mail fra eller via CDON. Kundeklubmedlemmer og kunder med registrerede konti kan logge ind på ”Mine sider” og håndtere sine samtykker og abonnementstjenester.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke fra anvendelse eller udlevering af dine personoplysninger til andre formål, der angives i denne integritetspolitik, så kan det indebære, at vi ikke kan fortsætte med at give dig adgang til vores websites eller tjenester og kundeservice, der tilbydes vores brugere og/eller medlemmer, og som tillades i overensstemmelse med denne integritetspolitik.

Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke til anvendelsen af cookies, så læs mere om, hvordan du gør i vores cookie-politik [her].

Dine rettigheder

Du har ret til kvit og frit at kræve information om, hvilke personoplysninger, som vi har registeret om dig, og hvordan disse anvendes. Hvis du vil have sådan information, kan du kontakte os vha. kontaktoplysningerne nedenfor. For at beskytte din integritet og dine personoplysninger, kan vi kræve, at du identificerer dig i forbindelse med vores assistance.

CDON vil sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Derfor kan du når som helst ændre dine personoplysninger under Mine sider, hvis du er medlem af vores kundeklub eller har registreret en konto, og ellers er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Du kan når som helst kræve, at vi fjerner personoplysninger, der angår dig eller kræve, at vi fjerne din brugerkonto på Websitet. CDON vil da fjerne de aktuelle personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, hvorfor de indsamles eller på anden vis håndteres. Dette vil CDON også gøre, når du tilbagekalder dig samtykke til håndteringen.

Endvidere har du ret til at kræve, at CDON begrænser sin håndtering af personoplysninger i visse tilfælde, og du har ret til at gøre indsigelser imod visse brug af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at kræve, at CDON overfører dine personoplysninger til en anden personoplysningsansvarlig i elektronisk format.

Du har ret til når som helst at tilbagekalde et givet samtykke om håndtering af personoplysninger. En sådan tilbagekaldelse kan begrænses til kun at gælde dele af håndteringen, eksempelvis den som gælder direkte markedsføring. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af CDONs håndtering af personoplysningerne frem til, at du tilbagekaldte samtykket.

Du kan indgive et klagemål til Datainspektionen, hvis du mener, at CDONs håndtering af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med gældende lov.

Sikkerhed

Vi er opsatte på, at dine personoplysninger håndteres sikkert. For at forhindre ulovlig anvendelse eller eksponering af dine personoplysninger anvender vi egnede og rimelige fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forhold til mængden og følsomheden af personoplysningerne, for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

CDON anvender også bl.a. Secure Socket Layer (SSL), der er en protokol for sikker overførsel af data via internettet (eller andre netværk). Du som kunde skal kontrollere, at SSL ikke er slået fra i indstillingerne for din webbrowser. Med det formål at forhindre ubeføjet overdragelse ved håndtering af dit betalings- og kortnummer, anvendes også envejskryptering.

CDON kan benytte sig af en personoplysningsbehandler, der er etableret udenfor EU/EES-området. I sådanne tilfælde er CDON ansvarlig for at sikre, at den pågældende personoplysningsbehandler kan garantere et adækvat beskyttelsesniveau i forhold til personoplysningerne, der behandles, enten ved at personoplysningsbehandleren overholder eksempelvis Privacy Shield-overenskomsten, eller at adækvat beskyttelsesniveau opretholdes på anden vis. EU-kommissionen har indført en resolution om adækvat beskyttelsesniveau for sådanne modtager af personoplysninger i USA, der omfattes af Privacy Shield. Komplet information kan indhentes via vores kundeservice eller vores personoplysningsrepræsentant på kontaktoplysningerne nedenfor.

Vi har til dels det scenarium, at vi har firmaer inde til andre formål eksempelvis til at udvikle IT-system, hvilket indebærer, at de kan se data. Dette indebærer som eksempelvis i Tietos tilfælde, at vi kan have scenarier, hvor Udviklerne sidder i Indien.

Cookies

For at kunne levere vores tjenester med højest mulige kvalitet anvender Websitet cookies og lignende teknologi. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på besøgerens computer, og som det er muligt at anvende for at følge, hvad besøgeren gør på Websitet. Her kan du læse CDONs politik om cookies, der giver detaljeres information omkring CDONS anvendelse af cookies.

 

Ændringer i integritetspolitikken

CDON forbeholder sig retten til når som helst at lave ændringer i denne integritetspolitik i den udstrækning, ændringer er nødvendige for at imødekomme ændrede strømninger eller for at opfylde nye love eller tekniske krav. Alle ændringer af denne integritetspolitik vil blive offentliggjort på Websitet. Du bør derfor læse denne politik igennem med jævne mellemrum for at sikre dig, at du er tilfreds med ændringerne. Ved ændringer af materiel betydning, vil vi dog via e-mail, såfremt du meddelt os din e-mailadresse, gøre dig opmærksom på, at ændringer har fundet sted.

Hvis ændringerne angår en personoplysningshåndtering, som vi udfører med støtte af dit samtykke, vil vi give dig mulighed for at give dit samtykke på ny.

Kontaktoplysninger

Hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med denne integritetspolitik, hvis du mistænker, at der er sket et brud mod denne, eller hvis du vil kontakte os angående vores håndtering af dine personoplysninger, så kontakt venligst CDONs databeskyttelsesrepræsentant eller vores kundeservice ved at sende et brev eller en e-mail til adresserne, der er anført nedenfor.

CDON AB

kundservice@cdon.com

Databeskyttelsesrepræsentant

Helena Silling 

dpo@cdon.com[1] Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af den 27. april 2016 om beskyttelse for fysiske personer med hensyn til håndtering af personoplysninger og om det frie strøm af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EG (almennyttige databeskyttelsesforordning).

 

Politik om bedømmelser og meninger på CDONs websites

 

Dine besøg på CDON ABs (”CDON”, ”vi”, ”os”) website www.cdon.com (”Websitet”) omfattes af vilkårene i CDONs almennyttige integritetspolitik, hvad angår hvordan CDON behandler din persondata. Udover denne gælder nedenstående politik, når du efterlader en produktbedømmelse eller giver en karakter til et produkt på Websitet, og når du interagerer med os på Websitet, og der findes en henvisning eller et link denne politik.

 

Formålet med at stille en kommentar- og kritikfunktion til rådighed på Websitet er, at vores kunder skal kunne dele ud af deres oplevelser i forbindelse med, at de anvender vores tjenester eller gennemfører et køb hos os. Formålet er også at gøre det muligt for vores kunder at give kritik af vores produkter og give dem karakter.

 

 

Kundedata mm.

 

Ved registrering af konto på Websitet skal du angive et brugernavn og et kodeord. Dit brugernavn og dit kodeord er personlige, og det er dit ansvar at sørge for, at ingen andre end dig kan anvende dine login-oplysninger. Sørg derfor for, at information om dit brugernavn og kodeord opbevares på en sådan måde, at ingen uvedkommende kan få adgang til informationen. Du skal omgående anmelde til CDON, hvis det mistænkes, at en uvedkommende har fået adgang til dit kodeord.

 

Du er som bruger personligt ansvarlig for alt, der skriver og bestilles fra den registrering, du har foretaget på Websitet. Husk derfor at logge ud, når du forlader computeren og vær opmærksom på, om du anvender auto-login.

 

Hvis CDON mistænker, at du misbruger din brugerkonto eller dine login-oplysninger eller på anden vis forbryder dig mod CDONs Almennyttige vilkår , har CDON ret til at logge dig ud. CDON har endda ret til at tildele dig nye login-oplysninger.

 

CDON forbeholder sig retten til at nægte samt at fjerne upassende og/eller stødende brugernavn.

 

Brugergenereret indhold og internetetikette

 

Med ”brugergenereret indhold” menes alt sådant indhold, som Websitets besøgende skaber eller uploader til Websitet, dvs. alt indhold, der ikke er skabt af CDON. Eksempelvis er uploadede billeder og tekst i form af bedømmelser af og meninger om produkter og annoncer brugergenereret indhold. Alt indhold, du uploader på Websitet bliver tilgængeligt for alle besøgere på Websitet.

 

Du er som bruger egenhændigt ansvarlig for det brugergenererede indhold, som Du uploader på Websitet. Du er også ansvarlig for, at du skal have ret til at uploade det, som du publicerer på Websitet. Du er følgelig ansvarlig for, at du ikke forbryder dig på andres immaterielle rettigheder ved publicering af indhold.

 

CDON forbeholder sig retten til at anvende og publicere brugergenereret indhold, eksempelvis i form af indsendt materiale til Websites såsom billeder, tekstkommentarer og lignende. Dette indebærer, at du som bruger uden kompensation overlader rettighederne til dit brugergenererede indhold til CDON. Du kan fjerne tidligere publicerede bedømmelser ved at kontakte kundeservice.

 

Brugerens forpligtelse

 

Når du anvender funktioner på Websitet ved at skabe brugergenereret indhold såsom f.eks. bedømmelser af produkter, medvirker du som privatperson direkte til indhold, som du selv er ansvarlig for, og som du som bruger af Websitet kan stilles til ansvar for.

 

Hvis du efterlader en bedømmelse eller en mening eller andre kommentarer på Websitet, accepterer du følgende forpligtelse:

 • Ulovlig brug: Websitet må ikke anendes til ulovlige formål eller for at opmuntre til ulovlige aktiviteter. Det er ikke tilladt at uploade indhold på Websitet, der strider mod anvendelig lov, inklusiv immaterielretslig lovgivning og ret til integritet eller nogen aftaleretslige pligter. Indholdet må under ingen omstændigheder indeholde:
  • Ulovligt indhold eller opfordringer til ulovlig handling;
  • Meddelelser som kan opfattes stødende eller krænkende;
  • Meddelelser som udgør ophavsretsindtrængen;
  • Spredning af datavirus og massemeddelelser, dvs. spam;
  • Maskinkode som være skadelig og påvirke Websitets funktionalitet på nogen måde; eller
  • Tilbud om tjenester, spørgeskemaer, egne konkurrencer, reklame, spam, privatannoncer eller lignende.

 

 • Informationens kvalitet:Du må ikke uploade indhold eller anvende Websitet til at skabe et indtryk, som du ved er fejlagtigt, vildledende eller misvisende.
 • Anstødeligt indhold: Du må ikke uploade noget på Websitet, som er hadsk, uforskammet, truende, nedsættende eller på anden vis anstødeligt. Indholdet må under ingen omstændigheder indeholde:
  • eller hetz mod befolkningsgrupper eller andet indhold af racistisk eller irriterende karakter; eller
  • krænkende meddelelser såsom bagtalelse eller forulempning, trussel, personlig anklage eller stødende beskeder.
 • Ulovlig identitetsanvendelse: Når Websitet bruges, er det ikke tilladt at udgive sig for at være en anden eller på anden vis give indtryk af relation til en person eller organisation på en sådan måde, at det er, eller har til formål at være, vildledende, forvirrende eller for at snyde andre.
 • Integritet: Du må ikke publicere eller uploade andre personers private oplysninger eller andet, der kan kobles sammen med dem, uden deres samtykke.

Er du som bruger af Websitet det mindste i tvivl om betydningen af ovenstående, så afstå venligst fra at bidrage med indhold.

 

CDON har ret, men ikke pligt til straks, helt eller delvist, at fjerne eller afstå fra at viderebringe brugergenereret indhold, der strider helt eller delvis mod disse vilkår. I tilfælde af, at sådan et misbrug alligevel skulle forekomme, har CDON ret til at foretage de tiltag, der er nødvendige for at forhindre misbruget. Sådanne foranstaltninger kan bl.a. indbefatte at lukke din konto eller indføre begrænsninger for dig som bruger eller medlem. Ved mere alvorlige overtrædelser kan retslige skridt aktualiseres. CDON vil – om muligt – i sådanne tilfælde meddele, at firmaet har til formål at vedtage sådanne foranstaltninger.

 

Hvis du støder på indhold på Websitet, som du vurderer strider mod forholdsreglerne ovenfor eller i øvrigt mod den her politik, bedes du indrapportere dette til CDON via kontaktoplysningerne nedenfor. Det samme gælder, hvis du vil klage over noget indhold på Websites, som du anser for at være krænkende. Hvis dig klagemål gælder CDONs behandling af dine persondata, kan du også indgive klagen til Datatilsynet.