Titel Datablad Dato Pris
Regressions- och tidsserieanalys - Göran Andersson (Hæftet) 2007-02-13 353 kr Køb