Titel Datablad Dato Pris
Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt : mål, samband och mätmetoder - Sven-Erik Johansson (Hæftet) 2017-08-07 280 kr Køb
Hållbart företagsvärde -- ägarna - företagsledningen - affärerna - finanserna; verktyg för analys - Sven-Erik Johansson (Indbundet) 2004-09-01 268 kr Køb
The Profitability, Financing and Growth of the Firm - Sven-Erik Johansson 2014-11-11 269 kr Køb kode
Ägarskiften i företag - Sven-Erik Johansson (Indbundet) 1998-08-01 162 kr Overvåg