Titel Datablad Dato Pris
Lean och processer i hälso- och sjukvården - Stefan Hellman (Hæftet) 2019-03-25 235 kr Køb
Lärarkåren och förstelärarna - Splittrad, stärkt och styrd profession - Johan Alvehus (Andre) 2019-01-16 250 kr Køb
Styrning av hälso- och sjukvård - Johan Berlin (Andre) 2011-05-25 286 kr Køb